Assessments

Leer jezelf kennen

met QOORE Assessments

PPA

De PPA (persoonlijk profiel analyse) geeft een duidelijk inzicht in het werkgedrag. Zo kunt u met grote zekerheid medewerkers werven, het opleidings- en ontwikkelbudget optimaal inzetten en lokaliseren welke medewerkers gemotiveerd moeten worden om bijvoorbeeld verloop te voorkomen.

PPA  

TEIQUE

TEIQue (Trait Emotional Intelligence Questionaire) toon aan in hoeverre iemand inzicht heeft in de eigen emoties en hiermee weet om te gaan. TEIQue laat ook zien hoe goed iemand de emoties van anderen inschat en hoe die kennis wordt ingezet om relaties op te bouwen en te onderhouden.

TEIQue  

GIA

Het GIA (General Intelligence Assessment) geeft een nauwkeurige voorspelling van de tijd die het iemand kost om grip te krijgen op een nieuwe rol of werkomgeving. GIA meet het leervermogen van een persoon. Uitdagingen kunnen worden afgestemd op iemands sterke punten, hetgeen betrokkenheid bij werk en organisatie versterkt. GIA helpt potentiële leiders te herkennen, die snel leren en problemen op een passende manier aanpakken.

GIA